hero 1.1

Geluidbelast bouwen

Buro Bouwfysica is specialist en koploper op het gebied van geluidbelast bouwen.  Bij talloze gebouwen zijn projectspecifieke oplossingen toegepast waardoor zowel aan eisen wordt voldaan als ook een goed woon- en leefklimaat is gerealiseerd. 

Wij hebben een team van ervaren geluidadviseurs in huis met jarenlange ervaring in de advisering van bouwprojecten op geluidbelaste locaties.

Geluidbelast bouwen is een vakgebied dat in de loop der jaren flink is ontwikkeld. Zo zijn steeds vaker geluidafschermende gebouwmaatregelen toegepast in plaats van dove gevels zonder te openen ramen. Deze oplossingen hebben als doel het realiseren van enerzijds een goede geluidwering. Anderzijds ook het borgen van voldoende (spui)ventilatie ten behoeve van een goede woonkwaliteit. In de aanstaande Omgevingswet en bijbehorend Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt beter ingespeeld op het mogelijk maken van oplossingen.

Gebouwgebonden oplossingen

Het realiseren van bijvoorbeeld een geluidluwe zijde per woning, of het geluidluw spuien van slaapkamers zijn maatregelen die het wooncomfort bevorderen. In de markt is inmiddels een groot scala aan bouwkundige oplossingen aanwezig. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ruimten geluidluw worden voorzien van frisse buitenlucht. Dat kan met comfortboxen, lokale vliesgevels en gevelschermen, of met in het ontwerp te integreren oplossingen zoals afsluitbare serres of inpandige loggia’s.

Onze geluidsspecialisten zijn op de hoogte van de in de markt aanwezige producten en oplossingen. Ook kennen wij de regionale verschillen in geluidbeleid en zijn we op de hoogte van de huidige en toekomstige regelgeving.

geluidbelast bouwen

Wij  houden van ons vak en helpen u graag bij het vinden van de optimale oplossing voor uw project.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten