hero 1.1

Brandveiligheid

In de bouwregelgeving zijn eisen opgesteld ten aanzien van brandveiligheid met als hoofddoelen:

  • Het beperken van slachtoffers door brand in het bouwwerk;
  • Het voorkomen van uitbreiding van brand naar andere percelen.

Naast deze hoofddoelen zijn een aantal subdoelen aangegeven welke in diverse afdelingen verder zijn uitgewerkt, voorzien van een functionele eis en concrete voorschriften met grenswaarden.

Zo wordt het subdoel ‘veiligheid vluchtroutes’ bewerkstelligd door het stellen van grenswaarden aan bijvoorbeeld de maximale loopafstand binnen een subbrandcompartiment of extra beschermde vluchtroute. Het subdoel ‘veiligheid compartiment’ wordt gerealiseerd door het stellen van grenswaarden aan de maximale omvang van een brandcompartiment of subbrandcompartiment. Hiermee wordt het uitbreidingsgebied van een brand beperkt. Tevens worden eisen gesteld aan brandoverslag trajecten naar bovenliggende en naastgelegen brandcompartimenten of percelen.

Risicogericht advies

De adviseurs van Buro Bouwfysica zorgen er allereerst voor dat uw gebouw voldoet aan de minimale eisen. Daarnaast staan wij in onze advisering voor het samen met het ontwerpteam zoeken naar integrale ontwerpoplossingen, waarbij verder gekeken wordt dan de bouwregelgeving.

Zo nodig worden gelijkwaardige oplossingen uitgewerkt, welke in overleg met het bevoegd gezag worden afgestemd tijdens het ontwerpproces. Er wordt tevens risicogericht geadviseerd als het bijvoorbeeld gaat om brandoverslag/doorslagrisico’s die optreden via gevels, het ontwerp van gebouwen voor verminderd zelfredzame personen en hogere houten gebouwen met een slaapfunctie.

Van schetsontwerp tot oplevering

Op het gebied van brandveiligheid kunt u bij ons terecht vanaf het schetsontwerp tot en met de oplevering van uw gebouw. In het schetsontwerp denken we graag mee over het slimme ontsluitingsprincipes voor woongebouwen of een logische compartimentering van uw kantoor- of schoolgebouw.

Tijdens de uitvoering voeren wij brandveiligheidsinspecties voor u uit. Niet alleen voor nieuwbouwprojecten, maar ook voor transformatie- en renovatietrajecten. 

Onze brandveiligheid adviesdiensten:

  • Integraal brandveiligheidsrapport t.b.v. omgevingsvergunningaanvraag;
  • Brandoverslagberekeningen conform NEN 6068;
  • Gelijkwaardige benaderingen, bijvoorbeeld toepassing van grotere brandcompartimenten conform NEN 6060;
  • Opvang- en doorstroomcapaciteitberekeningen;
  • Inspecties brandveiligheid.

Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met de advisering van hoogbouw woontorens (> 70 m) in diverse steden.

Albatros Maassluis
hero 1.1

Wij  houden van ons vak en helpen u graag bij het vinden van de optimale oplossing voor uw project.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten