Helix Utrecht

Installatiegeluid

Algemeen bekend zijn geluidsklachten die optreden ten gevolge van in de achtertuin opgestelde buitenunits van luchtwarmtepompen of WTW-units in woningen. Ter voorkoming van deze geluidsklachten worden in het huidige Bouwbesluit (en toekomstig Besluit bouwwerken leefomgeving, ingangsdatum 1 januari 2024) eisen gesteld aan het installatiegeluidniveau ten gevolge van dergelijke installaties.

Door de toename van steeds meer energiezuinige gebouwen en het afbouwen van verwarmingsinstallaties op gas, worden gebouwen voorzien van uitgebreide installaties voor verwarming, koeling en ventilatie. 

Deze installaties produceren dikwijls geluid en trillingen, waarmee het risico op het optreden van geluidhinder ten gevolge van installaties is toegenomen. Onze geluidspecialisten helpen u bij het adviseren over een doordachte positionering van installatieruimten en geluidproducerende apparatuur en het voorkomen van geluid- en trillingsoverdracht van installaties naar geluidgevoelige (verblijfs)ruimten binnen gebouwen. 

Toepassen rekenmodellen en controle geluidmetingen

Installatiegeluid als gevolg van liftinstallaties en hydrofoorruimten kan hinderlijk zijn en vraagt om voldoende aandacht tijdens het ontwerpproces. Op basis van productinformatie met geluidspecificaties en meetrapporten, gecombineerd met jarenlange ervaring binnen ons bureau, worden de benodigde bouwkundige maatregelen bepaald waarmee aan de gestelde geluideisen kan worden voldaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt eenvoudigere rekenmethoden en zo nodig complexere rekenmodellen.

Onze geluidspecialisten helpen u bij het adviseren over een doordachte positionering van installatieruimten en geluidproducerende apparatuuur. Bij oplevering van het gebouw kunnen we controle geluidmetingen uitvoeren aan de toegepaste installaties. Ook bij het optreden van geluidsklachten in bestaande situaties wordt door ons bureau een analyse uitgevoerd om allereerst de problematiek in kaart te brengen. Vervolgens wordt een voorstel gedaan om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het toepassen van bouwkundige maatregelen.

Kavel Z1 Amsterdam

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten