hero 1.1

Thermische isolatie

Een goede thermische schil is de basis van energiezuinig bouwen en is dan ook de eerste stap in de bekende Trias Energetica. Een goede thermische schil van het gebouw resulteert in een lagere vraag naar energie. Daarnaast draagt een goede thermische schil bij aan een comfortabel woon- en leefklimaat. 

Buro Bouwfysica adviseert u over het reduceren van de energievraag en het verhogen van het (woon)comfort in zowel nieuwe als bestaande te verduurzamen gebouwen.

Nieuwe en bestaande gebouwen

Buro Bouwfysica adviseert u over het reduceren van de energievraag en het verhogen van het (woon)comfort in zowel nieuwe als bestaande te verduurzamen gebouwen. Adviezen voor na-isolatie van bestaande gebouwen worden in relatie tot overige bouwfysische aspecten (koudebruggen, inwendige condensatie) en praktische uitvoerbaarheid beschouwd. Wij zijn op de hoogte van de in de markt beschikbare producten.

Waar nodig kunnen wij de warmteweerstand van de scheidingsconstructies uitrekenen of aangeven op welke wijze de thermische isolatie van ramen wordt verbeterd.

Voor nieuwe gebouwen brengen onze gecertificeerde energieprestatie adviseurs een integraal advies uit ten aanzien van de thermische schil, waarbij naast de minimale wettelijke eisen gekeken wordt naar de invloed op de BENG-berekening. Met de inzet van gecertificeerde energieprestatie adviseurs conformeren we ons aan de voorschriften van de ISSO 82.1 en ISSO 75.1.

Inwendige scheidingen

Wij denken graag mee op welke wijze de thermische isolatie rondom ontsluitingskernen van gebouwen kan worden gerealiseerd. Door het opstellen van een equivalente warmteweerstand berekening is het mogelijk om de thermische isolatie bij inwendige scheidingsconstructies te reduceren. Adviezen voor de opbouw van interne scheidingswanden worden integraal beschouwd, ook in relatie tot bijvoorbeeld de interne geluidisolatie en brandveiligheid.

In complexere situaties bepalen we op basis van 3D-modelleringssoftware Rc-waarden van constructies conform de NTA 8800. Denk hierbij aan het bepalen van de warmteweerstand van prefab elementen bestaande uit houtskeletbouw of beton met hoogwaardige isolatie en ankers.

Cases thermische isolatie:

  • Stack te Rotterdam 
  • De Nieuwe Plantage Amsterdam (3D berekening Rc-waarde prefab constructie)
Zoeterwoudsesingel Leiden

Luchtdichtheidsmetingen

Buro Bouwfysica beschikt over een meetset voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen om de luchtdichtheid van een gebouw te kunnen vaststellen. Dergelijke metingen worden ook wel qv10-metingen of een Blowerdoortest genoemd. De eenheid qv10 staat voor de luchtstroom die ontstaat door ongewenste openingen bij een luchtdruk van 10 Pascal. De qv10-waarde betreft tevens een invoerparameter voor BENG-berekeningen en is van invloed op de te realiseren BENG 1 score, ofwel de totale energiebehoefte in kWh/m2 voor verwarming en koeling. 

Blowerdoortest 

Bij een Blowerdoortest wordt een ventilator in een toegangsdeur geplaatst en het gebouw op over- en onderdruk gezet. Op basis van het gecreëerde drukverschil tussen binnen en buiten en het gemeten luchtverlies, wordt de luchtdichtheid van het gebouw en daarmee samenhangende qv10-waarde bepaald. De metingen worden uitgevoerd conform de NEN 2686. Luchtdichtheidsmetingen worden gedaan voor grondgebonden woningen of appartementen, in bestaande situaties of als controlemeting bij oplevering. Controlemetingen bij oplevering zijn bijvoorbeeld noodzakelijk indien in de BENG-berekeningen een lagere qv10-waarde is aangehouden dan de forfaitaire waarde. Bij de metingen worden hulpmiddelen zoals rookbuisjes en thermografisch onderzoek gebruikt om eventuele luchtlekken te detecteren.

hero 1.1

Wij  houden van ons vak en helpen u graag bij het vinden van de optimale oplossing voor uw project.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten