hero 1.1

Daglicht

Glas in gebouwen is noodzakelijk om enerzijds daglicht in ruimten te laten toetreden, anderzijds om uitzicht te realiseren. De gebouwvorm en positionering van het glas over de gevels is hierbij cruciaal om te komen tot een goed visueel comfort in het gebouw.

In de bouwregelgeving worden minimale eisen gesteld in de daglichttoetreding, welke op dit moment nog conform de NEN 2057 wordt bepaald.

Met ingang van de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2024) en bijbehorend Bbl wordt de daglichttoetreding op basis van andere normering (NEN-EN 17037) en eisen bepaald. Dit gebeurt op basis van het rekenen met daglichtfactoren. Deze minimale eisen vormen in de huidige bouwpraktijk de basis voor het gebouwontwerp van met name grondgebonden woningen en woongebouwen. 

Conflicterende belangen en eisen

Voor andere gebruiksfuncties zoals scholen en kantoorgebouwen wordt dikwijls vanuit een Technisch Programma van Eisen een hoger kwaliteitsniveau op het gebied van daglichttoetreding vereist. Bijvoorbeeld vanuit PvE Frisse Scholen of BREEAM eisen (HEA 01), feitelijk omdat het minimale niveau dat in het Bouwbesluit is vastgelegd tekort schiet om te komen tot een goed visueel comfort en voldoende daglichttoetreding in deze gebouwen. Het gevelontwerp van gebouwen (open/dicht verhouding) wordt in samenhang met de energetische (BENG) eisen ontworpen. Hierbij speelt oriëntatie van glasoppervlakken in relatie tot zontoetreding en toepassing van overstekken en zonwerende maatregelen een belangrijke rol.

De grote uitdaging is om in de winterperiode voldoende zonnewarmte te laten toetreden in het gebouw en in de zomerperiode te grote opwarming te voorkomen. Met name in gebouwen met een hoge interne warmteproductie of zeer goede thermische schil, zal passieve koeling nodig zijn om deze gebouwen ook in de zomerperiode comfortabel te houden.

Toekomstgericht integraal ontwerpen

Bij het ontwerp van gebouwen dient hierbij rekening te worden gehouden met de toegenomen gemiddelde buitentemperaturen en extremen ten gevolge van de klimaatverandering. De bouwfysische adviseurs van Buro Bouwfysica helpen u in dit ontwerpproces alle relevante bouwfysische aspecten integraal te beschouwen. Hierbij is het doel enerzijds te voldoen aan de minimale eisen en anderzijds een optimaal binnenklimaat én energiezuinig gebouw te realiseren.

Onze werkwijze en adviseurs kenmerken zich door deskundigheid, creativiteit en betrouwbaarheid. Met onze advisering dragen wij bij aan duurzame, comfortabele en veilige gebouwen.

Kop van het Dok Vlissingen
hero 1.1

Wij  houden van ons vak en helpen u graag bij het vinden van de optimale oplossing voor uw project.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten