6w636bhunu1j5h89o7ii

Geluidmetingen

Meten is weten, is het aloude adagium. Binnen ons adviesbureau beschikken we over meetapparatuur welke wordt ingezet bij het oplossen van geluidsklachten in een bestaande situatie, evenals het controleren van de lucht- en contactgeluidisolatie, ruimteakoestiek/nagalmtijd, geluidwering gevel of het installatiegeluid na realisatie van een gebouw.

Advies voor verbetering

De uitkomst van de geluidmetingen wordt getoetst aan de gestelde eisen of gangbare richtlijnen. Door jarenlange ervaring van onze geluidadviseurs wordt al tijdens het uitvoeren van de geluidmetingen de bouwkundige situatie geanalyseerd op afwijkingen, onvolkomenheden of klassieke bouwfouten.

Waar nodig worden trillingsmetingen aan constructies uitgevoerd om te kijken of sprake is van relevante flankerende geluidsoverdracht. Indien de gemeten situatie niet voldoet aan de gestelde eisen of richtlijnen, wordt de oorzaak achterhaald en een advies gegeven voor verbetering van de situatie. Hierbij wordt afhankelijk van de complexiteit van de casus gebruik gemaakt van analytische rekenmodellen of akoestische simulatiesoftware.

Helix Utrecht

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten