hero 1.1

Ventilatie

Met de toegenomen eisen op het gebied van energiezuinigheid worden nieuwe én verduurzaamde bestaande gebouwen steeds beter thermisch geïsoleerd en met een luchtdichte gebouwschil uitgevoerd. Hierdoor is nauwelijks sprake meer van een natuurlijke wijze van ventilatie op basis van infiltratie. De klassieke wijze van ventilatie zoals dit vroeger gebruikelijk was met klepramen, kan uit comforttechnisch én energetisch oogpunt als onwenselijk worden beschouwd voor de permanente ventilatiebehoefte van een gebouw. Permanente luchtverversing in gebouwen is benodigd om een comfortabel en gezond binnenmilieu te realiseren.

Daarnaast kan met voldoende ventilatie het vochtgehalte beheersbaar worden gehouden en vochtproblemen zoals deze kunnen ontstaan bij koudebruggen, worden voorkomen.

Dit speelt met name in gebouwen waar veel mensen verblijven of sprake is van een hoge vochtproductie (zoals in woningen).

Basis eisen of aanvullende ambitie?

In de bouwregelgeving zijn voor verschillende type gebouwen de minimale ventilatie-eisen voor zowel continue luchtverversing als voor spuiventilatie vastgelegd. In basis zijn deze minimale ventilatie-eisen een goed uitgangspunt om een goede luchtkwaliteit te borgen, vuile luchtjes te voorkomen en het CO2-gehalte in de binnenlucht te beperken. Vanuit aanvullende richtlijnen zoals BREEAM, WELL en PvE Frisse Scholen, kunnen aanvullende ventilatie-eisen gesteld zijn met als doel een hoger comfortniveau te realiseren.

Uit onderzoek blijkt dat het zelf kunnen openen van een raam in bijvoorbeeld kantoren bijdraagt aan het welzijn van gebouwgebruikers en sick-building klachten helpt voorkomen. In het PvE Frisse Scholen zijn ambitieniveaus (A, B en C) voor luchtverversing gedefinieerd waarbij een maximum is gesteld aan de CO2-concentratie in de binnenlucht.

Integrale advisering

Onze bouwfysische adviseurs helpen u bij het opstellen van ventilatieadvies voor te renoveren, transformeren of nieuw te realiseren gebouwen. Omdat het ventilatieadvies ook een relatie heeft met andere bouwfysische aspecten zoals vochthuishouding, energiebesparing, temperatuuroverschrijding en mogelijk ook geluidaspecten, bewaken we bij de advisering altijd de integraliteit van geadviseerde oplossingen.

Uit onderzoek blijkt dat het zelf kunnen openen van een raam in bijvoorbeeld kantoren bijdraagt aan het welzijn van gebouwgebruikers.

Bij het bouwen op geluidbelaste locaties worden bijvoorbeeld ventilatievoorzieningen geluidgedempt uitgevoerd. Indien het gewenst is slaapkamers geluidluw te kunnen spuien, dan worden hiervoor maatwerkoplossingen voorgesteld.

Lloydpier Rotterdam
Kavel Z1 Amsterdam

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten