Stoere Kade Ridderkerk

Intern geluid

Ter voorkoming van geluidsoverlast van buren worden in de bouwregelgeving minimale eisen gesteld aan de lucht- en contactgeluidisolatie. Uit onderzoek blijkt dat burengeluid één van de meest voorkomende vormen van geluidhinder is. Het risico op klachten is met name hoog in verouderde gebouwen waar in zijn algemeenheid minder zware constructies zijn toegepast, maar is zeker ook niet uit te sluiten bij nieuwbouwprojecten.

De geluidsspecialisten van Buro Bouwfysica geven advies met welke bouwkundige maatregelen u aan de eisen voldoet of welke aanvullende maatregelen benodigd zijn om het risico op geluidhinder verder te beperken. 

Akoestisch comfort

Ook in bestaande situaties of bijvoorbeeld bij transformaties van bestaande gebouwen naar woningen, geven we aan welke bouwkundige aanpassingen benodigd zijn om een goed kwaliteitsniveau te realiseren t.a.v. lucht- en contactgeluid. Adviezen ten aanzien van materialisatie worden desgewenst in samenhang met relevante eisen op het gebied van ruimteakoestiek, thermische isolatie en brandveiligheid gegeven.

De geluidsspecialisten van Buro Bouwfysica geven advies met welke bouwkundige maatregelen u aan de eisen voldoet of welke aanvullende maatregelen benodigd zijn om het risico op geluidhinder verder te beperken. Tijdens het gehele ontwerpproces geven we benodigde adviezen aan om te komen tot een gebouw met een goed akoestisch comfort. Bij oplevering van een gebouw kunnen desgewenst geluidsmetingen door ons worden verzorgd om na te gaan of het gewenste kwaliteitsniveau wordt behaald.

Technisch programma van eisen

De interne geluidweringseisen uit de bouwregelgeving hebben met name betrekking op woningbouw. Voor ruimten binnen bijvoorbeeld kantoren, scholen of andere utiliteitsgebouwen worden vanuit het Bouwbesluit geen eisen gesteld. Dikwijls wordt voor dit soort gebouwen vanuit een technisch programma van eisen wel een bepaald kwaliteitsniveau nagestreefd. Bijvoorbeeld tussen kantoorruimten of leslokalen onderling.

Onze geluidadviseurs zijn bekend met diverse richtlijnen en eisen zoals gesteld in het PvE Frisse Scholen, BREEAM richtlijnen (POL 8 en HEA 05), WELL-eisen en Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen van de NVBV. Wij helpen u ook bij het opstellen van een technisch programma van eisen indien in basis geen eisen worden gesteld. Door het stellen van reële eisen en door tijdens het ontwerpproces de juiste maatregelen in het ontwerp te integreren, wordt op deze manier een gebouw met een goed akoestisch comfort gerealiseerd.

Vitalizee 3 (1)
Brede School Rijswijk

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten