hero 1.1

Koudebruggen

Koudebruggen zijn thermische bruggen in de buitenschil van een gebouw, waar de isolatielaag wordt doorbroken of minimaal is. Door koudebruggen ontstaat extra warmteverlies van binnen naar buiten in het stookseizoen en ontstaat lokaal een lagere binnenoppervlaktetemperatuur, waardoor een verhoogd risico op schimmelvorming of oppervlaktecondensatie aanwezig is. Of er werkelijk schimmelvorming of condensatie optreedt, zal in de praktijk samenhangen met diverse aspecten.

Het gebruik van de ruimte, de mate waarin vochtproductie plaatsvindt en de wijze en intensiteit waarmee de binnenruimte wordt verwarmd en geventileerd spelen hierbij een rol. Daarnaast manifesteren koudebruggen zich uitsluitend als sprake is van een groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten, met name in de winterperiode. 

Mogelijke risico’s en gevolgen

In de bouwregelgeving worden eisen gesteld aan koudebruggen in verblijfsgebieden van gebouwen. In woningen worden, vanwege de gemiddeld hogere relatieve vochtigheid, strengere eisen gesteld dan in utiliteitsfuncties zoals scholen en kantoren. Bij nieuwe gebouwen kan sprake zijn van koudebruggen ter plaatse uitwendige hoeken in de thermische schil in combinatie met doorlopende constructieve balken, vloeren, wanden en kolommen.

Koudebruggen dienen zoveel mogelijk te worden beperkt om de volgende redenen:

  • Schimmelvorming kan leiden tot gezondheidsklachten aan bijvoorbeeld luchtwegen;
  • Koudebruggen vormen een relevante bijdrage in het warmteverlies door de thermische schil, voornamelijk bij (zeer) goed geïsoleerde gebouwen;
  • Vochtschade leidt op termijn tot aantasting van met name vochtgevoelige, organische materialen zoals hout.

Verduurzaming gebouwen

Ook bij het verduurzamen van bestaande gebouwen dient aandacht te worden besteed aan het voorkomen van koudebruggen en inwendige condensatie in constructies door damptransport. Risico’s op vochtproblemen zijn met name aanwezig indien de thermische schil aan de binnenzijde wordt voorzien van na-isolatie, wat soms wenselijk of noodzakelijk is bij bijvoorbeeld monumentale panden. Bekende problematiek treedt op bij galerijflats uit de jaren 60 en 70 waar constructieve elementen zoals galerijen en balkons van binnen naar buiten doorlopen.

Onze bouwfysische adviseurs helpen u bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor na-isolatie, het aangeven van de risico’s op vochtproblemen en het geven van praktische oplossingen om te komen tot een energetisch gebouw en gezond binnenklimaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse rekentools zoals 3D modelleringssoftware voor het berekenen van koudebruggen.

lloydpier
hero 1.1

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten