hero 1.1

Milieuprestatie (MPG)

De milieuprestatie is een maatstaf binnen de duurzaamheidstak van de bouw. De milieuprestatie bepaalt de milieu-impact van het gebouw en wordt vanuit de bouwregelgeving vereist voor nieuwe woningen of woongebouwen. Daarnaast is een MPG berekening vereist voor kantoorpanden groter dan 100 m2. In de nabije toekomst worden ook voor andere utiliteitsgebouwen zoals scholen en gezondheidszorggebouwen een MPG-eis gesteld. Voor het opstellen van een GPR berekening wordt binnen het thema milieu tevens een MPG berekening opgesteld.

Ook bij BREEAM is de milieubelasting van materialen binnen de categorie materialen een belangrijk onderdeel. Met het bepalen van de milieu impact wordt op een objectieve manier inzichtelijk gemaakt hoe belastend het gebouw is op de omgeving over de gehele levenscyclus van een gebouw. Dit wordt gedaan op basis van het inzichtelijk maken van alle producten welke toegepast worden in het gebouw.

Impact op ontwerp

De duurzaamheidsadviseurs van Buro Bouwfysica bepalen de milieu-impact van uw gebouw, waarbij in samenspraak met het ontwerp- of bouwteam kansen en mogelijke optimalisaties worden aangegeven. Hierbij is het van belang om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces mee te denken ten aanzien van bijvoorbeeld de toe te passen constructieprincipes, bouwmethodiek en materialisatie. Zeker indien zeer hoge ambities zijn gesteld aan de milieuprestatie van het gebouw vanuit bijvoorbeeld de GPR-eisen voor Milieu of de MAT 1 score voor BREEAM. Wij adviseren u over de toepassing van circulair materiaalgebruik en doen onderzoek naar het verlengen van de levensduur van een gebouw op basis van de ‘Richtlijn specifieke gebouwlevensduur’.

Cases milieuprestatie:

  • Kantoorpand Marten Meesweg te Rotterdam (BREEAM)
  • Eden District Rotterdam (GPR)
  • Woongebouw Binck Blocks / The Blox te Den Haag (GPR)
hero 1.1

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten