NDSM-Pontkade

Ruimteakoestiek

Binnenruimten van gebouwen die intensief worden gebruikt, waar een goede verstaanbaarheid van belang is, veel mensen aanwezig zijn en/of muziek ten gehore wordt gebracht (bijvoorbeeld theaters, bioscopen, restaurants/cafés), vragen nadere aandacht ten aanzien van de ruimteakoestiek.

Doel is het realiseren van een akoestisch prettige binnenruimte waar de gewenste nagalmtijd wordt gerealiseerd. 

Afhankelijk van de situatie moeten reflecties van geluid worden voorkomen of gestimuleerd. Door toepassing van de juiste materialisatie ter plaatse van de binnenafwerking met geluidabsorberende of geluidsreflecterende materialen, wordt de gewenste ruimteakoestiek behorend bij de ruimtefunctie gerealiseerd.

Materialisatie, gebruiks- en inrichtingsmaatregelen

Kantoortuinen met een open structuur (het Nieuwe Werken) dienen afhankelijk van het gebruik zodanig te worden ingericht dat geluidsoverlast tussen werkplekken onderling of clusters van werkplekken wordt voorkomen. Door een combinatie van gebruiksmaatregelen en inrichtingsmaatregelen wordt een acceptabel akoestisch binnenklimaat in dergelijke ruimten verkregen. De adviseurs van Buro Bouwfysica hebben beschikking over ruime ervaring in praktijksituaties en gebruiken waar nodig akoestische simulatiemodellen om hierin op maat te adviseren. 

Ook andere ruimten zoals atria in woongebouwen, sporthallen en zwembaden vragen om een zorgvuldige materialisatie waarmee de gewenste ruimteakoestiek wordt gerealiseerd. In zwembaden en sporthallen dienen hinderlijke reflecties (flutters) voorkomen te worden door toepassing van de juiste materialisatie of vormgeving van de ruimte. Een goede afstemming met de opdrachtgever, architect en eindgebruiker zijn hierbij van groot belang. Zo komen we samen tot een esthetisch, akoestisch én qua gebruik/onderhoud optimale oplossing.

Borging kwaliteitsniveau

In de bouwregelgeving worden geen eisen gesteld aan de ruimteakoestiek van gebouwen, met uitzondering van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten van woongebouwen. Voor binnenruimten van gebouwen waar een goede ruimteakoestiek van belang is, wordt vanuit een technisch programma van eisen een bepaald kwaliteitsniveau aangegeven. Zo zijn er NOC*NSF eisen voor zwembaden, sporthallen en gymzalen en PvE Frisse Scholen voor scholen.

Onze geluidadviseurs zijn bekend met dergelijke richtlijnen en eisen. Wij helpen u bij het opstellen of toetsen van een technisch programma van eisen. Gedurende het ontwerpproces adviseren we met welke geluidmaatregelen aan deze eisen wordt voldaan. Na oplevering van een gebouw worden geluidmetingen uitgevoerd om de ruimteakoestiek te toetsen aan de gestelde eisen.

lloydpier
hero 1.1

De adviseurs van Buro Bouwfysica hebben beschikking over ruime ervaring in praktijksituaties en gebruiken waar nodig akoestische simulatiemodellen om hierin op maat te adviseren. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten