Referentieprojecten - studentenhuisvesting
Onze adviseurs zijn betrokken (geweest) bij de volgende projecten:

Laan van Spartaan - Amsterdam

Sciencepark studentenhuisvesting - Amsterdam

Transformatie HTS - Haarlem

Balthasar van der Polweg - Delft

Mijnbouwplein 11 - Delft

Erasmus U gebouw - Rotterdam