Privacyverklaring

Privacyverklaring Buro Bouwfysica B.V.
Welkom op de website van adviesbureau Buro Bouwfysica B.V. Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) welke per 25 mei 2018 actief is. Door middel van deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de wijze waarop wij omgaan met eventuele informatie die op basis van uw websitebezoek wordt verzameld. Door onze website te gebruiken stemt u in met ons privacybeleid.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken geen persoonsgegevens door uw websitebezoek. Uitsluitend indien u ons direct benaderd door het sturen van een e-mail bericht krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in dat geval uitsluitend voor: – Het uitvoeren van een offerte- of informatieaanvraag of inkoopproces.

– Het uitvoeren van een offerte- of informatieaanvraag of verkoopproces.
– Het uitvoeren van consultancy- en supportwerkzaamheden.
– Het uitvoeren van een sollicitatieprocedure.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Gebruik van cookies en sociale media
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Sommige cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Volgens de cookiewet hoeven we voor deze categorie cookies geen toestemming te vragen. Voor analytische cookies moet dat wel. Buro Bouwfysica maakt geen gebruik van analytische cookies.
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op LinkedIN. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIN zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van LinkedIN (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiligingsmaatregelen
Uw persoonsgegevens kunnen aan ons ter beschikking gesteld worden door het sturen van een e-mail bericht. Buro Bouwfysica B.V. heeft alle redelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Hieronder vallen onze maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
Wij hebben tevens passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo worden uw persoonsgegevens slechts door die medewerkers geraadpleegd of verwerkt die hier, gezien hun functie, toegang toe dienen te hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, en worden geïnstrueerd op het gebied van privacy en beveiliging van uw gegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u op basis van de AVG na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
U kunt contact opnemen met ons opnemen door een mail te sturen naar info@burobouwfysica.nl of via de volgende contactgegevens:

Buro Bouwfysica B.V.
Cypresbaan 45
2908 LT Capelle aan de IJssel
+31 (10) 760 0049

Bekijk hier meer informatie over uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming of lees meer over de officiële Europese wetgeving