Onze adviseurs

ir. J. (Jan) Hardlooper

Jan Hardlooper is een ervaren en gedreven adviseur op het gebied van geluidbelast bouwen en ontwerpen, startershuisvesting en herbestemming. Zijn vakinhoudelijke expertise ligt op het vlak van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. In zijn twintigjarige loopbaan heeft hij zich ontwikkeld tot een specialist met een landelijke naamsbekendheid in het vakgebied. Hij publiceert regelmatig in de vakliteratuur, houdt lezingen op congressen en was van 2010 tot 2014 bestuurslid van het Nederlands Akoestisch Genootschap.
Zijn projectaanpak kenmerkt zich door een klantgerichte instelling, zorgvuldige analyse van de mogelijkheden en het vinden van eenvoudige oplossingen voor ogenschijnlijk complexe ontwerpopgaven. Uniek is zijn kennis van zowel de ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder als van het Bouwbesluit. Op dit grensvlak voelt hij zich als een vis in het water.

Werkervaring:
2015-heden: Buro Bouwfysica
2013-2015: Kuiper Compagnons
1994-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

portret12

ir. J.H. (Jos) Reijnierse

Jos Reijnierse is een allround en oplossingsgerichte adviseur met meer dan 10 jaar ervaring in een breed scala aan projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Naast een brede kennis op het gebied van brandveiligheid en duurzaamheid vormen akoestiek en bouwfysica zijn specialismes. Zijn ervaring en passie ligt met name bij de advisering van woningbouwprojecten, scholen en gezondheidszorgprojecten. Zijn advisering kenmerkt zich door een integrale projectaanpak, pro-actieve houding en het samen met de ontwerpteampartners zoeken naar kostenefficiënte oplossingen voor gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen.
Hij is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Expert & Assessor en gediplomeerd EPN/EPB-adviseur (utiliteitsbouw) en heeft in die hoedanigheid diverse projecten geadviseerd.

Werkervaring:
2015-heden: Buro Bouwfysica
2012-2015: EGM adviseurs
2004-2012: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

portret06

ing. P. (Peter) Roosen

Peter Roosen is een deskundig adviseur in de volle breedte van de bouwfysica. Zijn vakinhoudelijke speerpunten zijn bouwakoestiek, weg- en railverkeerslawaai en bouwplantoetsing. Een praktische bouwkundige instelling combineert hij met een passie voor techniek. Hij pakt zaken op doortastende wijze aan en loopt voorop bij nieuwe technische ontwikkelingen. Hij is in staat om de vakinhoud te combineren met de belangen van de opdrachtgever. Kenmerkend voor zijn manier van werken is grondigheid en betrouwbaarheid. In de afgelopen decennia is hij onder andere betrokken geweest bij grootschalige infrastructurele projecten,  diverse akoestische vraagstukken en verschillende transformatie en renovatie opgaven.
Werkervaring:
2015-heden: Buro Bouwfysica
2014-2015: Kuiper Compagnons
1997-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

ir. W.J.M.R. (Wil) Penris

Wil Penris is een ervaren adviseur in de volle breedte van de akoestiek en de bouwfysica, zijn vakinhoudelijke speerpunten bevinden zich op het gebied van de interne geluidisolatie, externe geluidoverdracht, installatiegeluid, zaal- en ruimte akoestiek en trillingen. Hij combineert gedegen theoretische kennis (waaronder de Hogere Cursus Akoestiek) met een jarenlange praktijkervaring onder andere opgebouwd door het uitvoeren van metingen.
Projecten worden op doortastende wijze aangepakt waarbij de uiteindelijke kwaliteit en belangen van de opdrachtgever vooropstaan, kernwoorden hierbij zijn analytische benadering, accuratesse, communicatie met de ontwerppartners gecombineerd met een kritische blik op alle akoestische en bouwfysische aspecten. In de afgelopen decennia is hij betrokken geweest bij klein- en grootschalige woningbouw- en utiliteitsprojecten (o.a. kantoren, bioscopen, theaters en scholen) waarin met name de akoestische aspecten een belangrijke rol speelden.

Werkervaring:
2017-heden: Buro Bouwfysica
2013-2017: ABT BV
1999-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

ir. M.N. (Mirjam) Roth

Projectleider

portret08

ing. T. (Theo) Tak

Specialist bouwfysica en akoestiek

portret10

ing. R.R.J.W. (Robin) Liebrechts

Robin Liebrechts is een ervaren specialist bouwfysica en akoestiek. Sinds 1999 staat hij garant voor gedegen en betrouwbare akoestische onderzoeken op het gebied van weg- en railverkeerslawaai. Ook waar het gaat om geluidwering van gevels, suskasten en akoestische beglazingen verstaat hij zijn vak.

Werkervaring:
2016-heden: Buro Bouwfysica
1999-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs 

ing. D. (Dennis) Brobbel

Dennis Brobbel is een ervaren specialist akoestiek en brandveiligheid. De kennis en expertise van Dennis ligt niet alleen op het gebied van weg- en railverkeerslawaai en geluidwering van gevels, maar ook op het gebied van brandveiligheid. Vanuit een meerjarige ervaring beschikt hij over een gedegen kennis op het gebied van brandveiligheidsconcepten, brandoverslagberekeningen en opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen.

Werkervaring:
2017-heden: Buro Bouwfysica
2016-2017: Ingenieursbureau IOB
2013-2016: DPA Cauberg-Huygen
2006-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs 

J. (Jochem) de Kieviet

Technisch specialist akoestiek

portret18

S.L.K. (Samantha) Jonker

Secretaresse

B. (Badereddine) Croes

Stagiair bouwfysica