Onze adviseurs

ir. J. (Jan) Hardlooper

Jan Hardlooper is een ervaren en gedreven adviseur op het gebied van geluidbelast bouwen en ontwerpen, startershuisvesting en herbestemming. Zijn vakinhoudelijke expertise ligt op het vlak van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. In zijn twintigjarige loopbaan heeft hij zich ontwikkeld tot een specialist met een landelijke naamsbekendheid in het vakgebied. Hij publiceert regelmatig in de vakliteratuur, houdt lezingen op congressen en was van 2010 tot 2014 bestuurslid van het Nederlands Akoestisch Genootschap.
Zijn projectaanpak kenmerkt zich door een klantgerichte instelling, zorgvuldige analyse van de mogelijkheden en het vinden van eenvoudige oplossingen voor ogenschijnlijk complexe ontwerpopgaven. Uniek is zijn kennis van zowel de ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder als van het Bouwbesluit. Op dit grensvlak voelt hij zich als een vis in het water.

Werkervaring:

2015-heden: Buro Bouwfysica
2013-2015: Kuiper Compagnons
1994-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

ir. J.H. (Jos) Reijnierse

Jos Reijnierse is een allround en oplossingsgerichte adviseur met meer dan 10 jaar ervaring in een breed scala aan projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Naast een brede kennis op het gebied van brandveiligheid en duurzaamheid vormen akoestiek en bouwfysica zijn specialismes. Zijn ervaring en passie ligt met name bij de advisering van woningbouwprojecten, scholen en gezondheidszorgprojecten. Zijn advisering kenmerkt zich door een integrale projectaanpak, pro-actieve houding en het samen met de ontwerpteampartners zoeken naar kostenefficiënte oplossingen voor gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen.
Hij is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Expert & Assessor en gediplomeerd EPN/EPB-adviseur (utiliteitsbouw) en heeft in die hoedanigheid diverse projecten geadviseerd.

Werkervaring:

2015-heden: Buro Bouwfysica
2012-2015: EGM adviseurs
2004-2012: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

portret06

ing. P. (Peter) Roosen

Peter Roosen is een deskundig adviseur in de volle breedte van de bouwfysica. Zijn vakinhoudelijke speerpunten zijn bouwakoestiek, weg- en railverkeerslawaai en bouwplantoetsing. Een praktische bouwkundige instelling combineert hij met een passie voor techniek. Hij pakt zaken op doortastende wijze aan en loopt voorop bij nieuwe technische ontwikkelingen. Hij is in staat om de vakinhoud te combineren met de belangen van de opdrachtgever. Kenmerkend voor zijn manier van werken is grondigheid en betrouwbaarheid. In de afgelopen decennia is hij onder andere betrokken geweest bij grootschalige infrastructurele projecten,  diverse akoestische vraagstukken en verschillende transformatie en renovatie opgaven.
Werkervaring:

2015-heden: Buro Bouwfysica
2014-2015: Kuiper Compagnons
1997-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

ir. W.J.M.R. (Wil) Penris

Wil Penris is een ervaren adviseur in de volle breedte van de akoestiek en de bouwfysica, zijn vakinhoudelijke speerpunten bevinden zich op het gebied van de interne geluidisolatie, externe geluidoverdracht, installatiegeluid, zaal- en ruimte akoestiek en trillingen. Hij combineert gedegen theoretische kennis (waaronder de Hogere Cursus Akoestiek) met een jarenlange praktijkervaring onder andere opgebouwd door het uitvoeren van metingen.
Projecten worden op doortastende wijze aangepakt waarbij de uiteindelijke kwaliteit en belangen van de opdrachtgever vooropstaan, kernwoorden hierbij zijn analytische benadering, accuratesse, communicatie met de ontwerppartners gecombineerd met een kritische blik op alle akoestische en bouwfysische aspecten. In de afgelopen decennia is hij betrokken geweest bij klein- en grootschalige woningbouw- en utiliteitsprojecten (o.a. kantoren, bioscopen, theaters en scholen) waarin met name de akoestische aspecten een belangrijke rol speelden.

 

Werkervaring:
2017-heden: Buro Bouwfysica
2013-2017: ABT BV
1999-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

ir. M.N. (Mirjam) Roth

Mirjam Roth is een gedreven projectleider in de breedte van de bouwfysica met een voorliefde voor akoestiek en brandveiligheid. Zowel op het gebied van nieuwbouw als van transformaties verstaat ze haar vak en weet ze samen met opdrachtgever en architect de passende oplossing te vinden.
Mirjam houdt van een gestructureerde aanpak en projectbeheersing en laat weinig aan het toeval over. Daarnaast is Mirjam een ervaren en gediplomeerd GPR Gebouw Expert & Assessor, BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Expert en EPA-W adviseur.

 

Werkervaring:
2017-heden: Buro Bouwfysica
2016-2017: Agel adviseurs
2011-2016: EGM adviseurs

portret08

ing. T. (Theo) Tak

Theo Tak is allround specialist bouwfysica en brandveiligheid. De werkervaring van Theo in de breedte van de bouwfysica sinds 2007 staat borg voor gedegen en betrouwbare berekeningen en adviezen op het gebied van energiezuinigheid, koudebrugberekeningen, daglichttoetreding, ventilatie geluidwering van gevels en brandoverslag.

 

Werkervaring:
2016-heden: Buro Bouwfysica
2014-2015: M3E
2012-2014: Vluchtelingenwerk Nederland
2007-2012: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

portret10

ing. R.R.J.W. (Robin) Liebrechts

Robin Liebrechts is een ervaren specialist bouwfysica en akoestiek. Sinds 1999 staat hij garant voor gedegen en betrouwbare akoestische onderzoeken op het gebied van weg- en railverkeerslawaai. Ook waar het gaat om geluidwering van gevels, suskasten en akoestische beglazingen verstaat hij zijn vak.

 

Werkervaring:
2016-heden: Buro Bouwfysica
1999-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

ing. D. (Dennis) Brobbel

Dennis Brobbel is een ervaren specialist akoestiek en brandveiligheid. De kennis en expertise van Dennis ligt niet alleen op het gebied van weg- en railverkeerslawaai en geluidwering van gevels, maar ook op het gebied van brandveiligheid. Vanuit een meerjarige ervaring beschikt hij over een gedegen kennis op het gebied van brandveiligheidsconcepten, brandoverslagberekeningen en opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen.

 

Werkervaring:
2017-heden: Buro Bouwfysica
2016-2017: Ingenieursbureau IOB
2013-2016: DPA Cauberg-Huygen
2006-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

Q. (Quincy) Pieplenbosch B.Sc.

Quincy is geïnteresseerd in de breedte van de bouwfysica en in alles wat met rekenen, rapporteren en communiceren te maken heeft. In zijn beroepsprofilering op de Hogeschool Rotterdam koos hij voor bouwfysica. Duurzaamheid en transformatie van maatschappelijk vastgoed hebben zijn bijzondere belangstelling.

 

Werkervaring:
2017-heden: Buro Bouwfysica

portret18

S.L.K. (Samantha) Jonker 

Secretaresse

Samantha is het kloppend hart van het secretariaat en de administratie.

 

Werkervaring:
2016-heden: Buro Bouwfysica
2016: ABC Advocaten
2014-2015: Ondernemersfederatie Rotterdam City

ing. D.C.S. (Daniel) Krijnen

Daniël Krijnen draait als projectleider, naast zijn eigen bureau, een aantal grote multifunctionele projecten in Amsterdam op het bouwfysisch gebied met een nadrukkelijke focus op brandveiligheid. Zijn instelling is de weg van mogelijkheden, waarbij hij graag contacten legt. Het plezier in het vakgebied ligt voor hem in de diversiteit aan projecten en de verschillende belangen van zijn opdrachtgevers. In zijn 10-jarige loopbaan heeft hij ruime ervaring met kleine situaties tot zeer grote projecten.

 

Werkervaring:
2018-heden: Buro Bouwfysica
2015- heden: DanielKrijnen
2007-2013: Cauberg-Huygen R.I.

ir. A.H. (Arthur) Barendregt

Arthur is projectleider op het gebied van bouwfysica, akoestiek en bouwregelgeving. Hij is gemotiveerd om de leefomstandigheden in de gebouwde omgeving veilig, gezond en comfortabel te maken. De eisen aan gebouwen worden steeds hoger. De veiligheid moet vanzelfsprekend in orde zijn, bijvoorbeeld wanneer er brand uitbreekt. Ook het welbevinden in een gebouw is erg belangrijk, denk bijvoorbeeld aan de juiste akoestiek of voldoende daglicht. Daarnaast stellen opdrachtgevers en de overheid steeds hogere eisen aan duurzaamheid en energieprestatie.
Arthur wil zich graag inzetten om de projecten waar hij bij betrokken is te laten voldoen aan alle relevante beoordelingsaspecten. Ook wanneer deze aspecten tegengesteld lijken zoekt hij graag naar de meest optimale oplossing.

 

Werkervaring:
2018-heden: Buro Bouwfysica
2017-2018: EGM adviseurs
2008-2017: Gemeente Rotterdam
2005-2008: Yacht

ir. G. (Georgios) Germanos

Georgios is specialist op het gebied van bouwfysica en duurzaamheid. Zijn interesse richt zich op het energieneutraal ontwerpen van gebouwen, door bioklimatische architectuurprincipes te combineren met bouwfysische berekeningen. Daarnaast ontwikkelt hij zijn kennis over duurzame beoordeling van gebouwen (GPR, BREEAM en BENG).

 

Werkervaring:
2019-heden: Buro Bouwfysica
2017-2018: Bayards Aluminium Constructies BV

M. (Melanie) Schalker

Melanie haar belangstelling ligt vooral bij bouwfysica met nadruk op duurzaamheid en gezondheid.

 

Werkervaring:
2020-heden: Buro Bouwfysica
2019-2019: Stagiaire Buro Bouwfysica

P. (Pawel) Lewandowski

M. (Marijke) van Hulst

Technisch medewerker bouwfysica