Onze adviseurs

ir. J. (Jan) Hardlooper

Jan Hardlooper is een ervaren en gedreven adviseur op het gebied van geluidbelast bouwen en ontwerpen, startershuisvesting en herbestemming. Zijn vakinhoudelijke expertise ligt op het vlak van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. In zijn twintigjarige loopbaan heeft hij zich ontwikkeld tot een specialist met een landelijke naamsbekendheid in het vakgebied. Hij publiceert regelmatig in de vakliteratuur, houdt lezingen op congressen en was van 2010 tot 2014 bestuurslid van het Nederlands Akoestisch Genootschap.
Zijn projectaanpak kenmerkt zich door een klantgerichte instelling, zorgvuldige analyse van de mogelijkheden en het vinden van eenvoudige oplossingen voor ogenschijnlijk complexe ontwerpopgaven. Uniek is zijn kennis van zowel de ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder als van het Bouwbesluit. Op dit grensvlak voelt hij zich als een vis in het water.

Werkervaring:
2015-heden: Buro Bouwfysica
2013-2015: Kuiper Compagnons
1994-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

portret12

ir. J.H. (Jos) Reijnierse

Jos Reijnierse is een allround en oplossingsgerichte adviseur met meer dan 10 jaar ervaring in een breed scala aan projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Naast een brede kennis op het gebied van brandveiligheid en duurzaamheid vormen akoestiek en bouwfysica zijn specialismes. Zijn ervaring en passie ligt met name bij de advisering van woningbouwprojecten, scholen en gezondheidszorgprojecten. Zijn advisering kenmerkt zich door een integrale projectaanpak, pro-actieve houding en het samen met de ontwerpteampartners zoeken naar kostenefficiënte oplossingen voor gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen.
Hij is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Expert & Assessor en gediplomeerd EPN/EPB-adviseur (utiliteitsbouw) en heeft in die hoedanigheid diverse projecten geadviseerd.

Werkervaring:
2015-heden: Buro Bouwfysica
2012-2015: EGM adviseurs
2004-2012: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

portret06

ing. P. (Peter) Roosen

Peter Roosen is een deskundig adviseur in de volle breedte van de bouwfysica. Zijn vakinhoudelijke speerpunten zijn bouwakoestiek, weg- en railverkeerslawaai en bouwplantoetsing. Een praktische bouwkundige instelling combineert hij met een passie voor techniek. Hij pakt zaken op doortastende wijze aan en loopt voorop bij nieuwe technische ontwikkelingen. Hij is in staat om de vakinhoud te combineren met de belangen van de opdrachtgever. Kenmerkend voor zijn manier van werken is grondigheid en betrouwbaarheid. In de afgelopen decennia is hij onder andere betrokken geweest bij grootschalige infrastructurele projecten,  diverse akoestische vraagstukken en verschillende transformatie en renovatie opgaven.
Werkervaring:
2015-heden: Buro Bouwfysica
2014-2015: Kuiper Compagnons
1997-2013: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

ir. W.J.M.R. (Wil) Penris

Adviseur

portret16

ir. M.N. (Mirjam) Roth

Projectleider

portret08

ing. T. (Theo) Tak

Specialist bouwfysica en akoestiek

portret10

ing. R.R.J.W. (Robin) Liebrechts

Specialist bouwfysica en akoestiek

portret14

L. (Lars) Kraakman Msc

Specialist bouwfysica

portret18

S.L.K. (Samantha) Jonker

Secretaresse