Disclaimer

Buro Bouwfysica B.V. (Kamer van Koophandel 64325660), hierna te noemen: 'Buro Bouwfysica', verleent u hierbij toegang tot haar website, burobouwfysica.nl.

 

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Buro Bouwfysica is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hierbij behoudt Buro Bouwfysica zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling aan u.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Buro Bouwfysica. Bij de samenstelling van deze website hebben wij uiterste zorgvuldigheid betracht om eventuele rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat u rechthebbende bent over het beeldmateriaal, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buro Bouwfysica, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).