Bouwfysica

Bouwfysische advisering en berekeningen op de volgende aspecten:
Daglicht
Ventilatie
Inwendige en oppervlaktecondensatie (koudebruggen)
Energieprestatie (EPC)
Thermische isolatie en Rc-waarden
Windhinderonderzoek
Energielabel utiliteit