Akoestiek

Akoestische advisering en berekeningen op de volgende aspecten:

Geluidbelast bouwen
Dove gevels
Akoestisch onderzoek verkeerslawaai
Geluidwering gevels
Geluiduitstraling naar omgeving
Interne geluidwering (lucht- en contactgeluid)
Ruimteakoestiek
Installatiegeluid
Geluidmetingen